Четвърт век
На 07.12.1990 г., група работещи водени от идеята за едно по-демократично, по-добро общество основаха една нова синдикална организация в дружеството ни - синдикална секция “Подкрепа” при “Неохим” АД Димитровград.
Новини
Прочети последните новини
За секцията
Прочети повече за Синдикална секция на КТ "Подкрепа" при "Неохим"
Силни сме когато сме заедно!

Новини от "Неохим":

Покана за свикване на заседание на отрасловия съвет за химическия сектор

Публикувано в 24 Авг. 2016
Следствие на поисканото съдействие за промяна на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, касаеща работещи в “Неохим” АД Димитровтрад, за което писахме тук беше отправена покана за свикв

КТД 2016 год.?

Публикувано в 03 Авг. 2016
Остават по-малко от три месеца до изтичане на срока на сегадействащия колективен трудов договор в „Неохим” АД Димитровград. По инициатива на синдикатите в дружеството ни започна процедурата по подгото

Ръст на печалбата 100%

Публикувано в 27 Юли 2016
Според тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа,  «Неохим” АД  Димитровград за второ тримесечие на 2016 год., публикуван на 27.07.2016 год. 13:50:12:   Нетни приходи от про

Нагоре

Новини от Подкрепа:

Обръщение на ръководствата на двете национално представителни синдикални организации

Публикувано в 13 Сеп. 2016
Обръщение на ръководствата на двете национално представителни синдикални организации – КНСБ и КТ „Подкрепа“ към правителството и работеща България   По повод открито провокативното и подривно за

КТ “Подкрепа” продължава да е синдикат , представителен на национално ниво

Публикувано в 26 Авг. 2016
На 11-ти август с решение на Министерския съвет, Конфедерация на труда “Подкрепа” получи признание за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище.  

Покана за свикване на заседание на отрасловия съвет за химическия сектор

Публикувано в 24 Авг. 2016
Следствие на поисканото съдействие за промяна на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, касаеща работещи в “Неохим” АД Димитровтрад, за което писахме тук беше отправена покана за свикв

Нагоре